Carrer Sant Francesc, 16 08202 Sabadell | T. 677 72 05 22 E. info@quid.cat | + a i a

El teu navegador no suporta HTML% video.

Quid és una iniciativa basada en la nostra experiència professional que pretén connectar empresa i cultura per a millorar la comunicació i la imatge de l’empresa.

Construïm aliances estratègiques i acords per posicionar, fer créixer i consolidar projectes empresarials. Utilitzem l’art i la cultura per crear processos, disruptius i creatius per innovar i fer créixer els projectes empresarials.

Treballem per crear i potenciar beneficis socials, intel·lectuals i econòmics fruit de les aliances entre cultura i empresa. A Quid empresa i cultura sumen.

QUID[CONNECTEM EMPRESA I CULTURA]

QUID és diàleg és a dir una relació què l’emissor i el receptor intercanvien missatges alternativament.

freecates quid_CEC


Publicada