Carrer Sant Francesc, 16 08202 Sabadell | T. 677 72 05 22 E. info@quid.cat | + a i a

QUID

[06] Casos d'èxit' >


... possibilitar als ciutadans de la tercera edat envellir amb salut, participant plenament en la societat i sent actius com a ciutadans

Projecte

Aquest projecte pertany a la política de Retorn Social Corporatiu del Serveis Funeraris de Barcelona Mémora i de la necessitat de donar visibilitat i suport a un col·lectiu tan important com és la gent gran.

Objectius

Amb aquesta exposició, Serveis Funeraris de Barcelona vol conscienciar la societat sobre la realitat en què es troba la gent gran i els desafiaments que afronta, així com promoure accions apropiades per defensar-la i per respectar-ne la dignitat i la saviesa. Fomentar per una banda l’envelliment actiu i per l’altra la solidaritat intergeneracional per mitjà de la sensibilització sobre la contribució que la gent gran pot fer a la societat.

Resultats

Aquesta mostra esdevé una oportunitat per potenciar accions i per possibilitar als ciutadans de la tercera edat envellir amb salut, participant plenament en la societat i sent actius com a ciutadans. En definitiva, el repte està a treure el màxim profit de l’enorme potencial que la gent gran conserva fins i tot en edats avançades.