Carrer Sant Francesc, 16 08202 Sabadell | T. 677 72 05 22 E. info@quid.cat | + a i a

QUID

[06] Casos d'èxit' >


... Una acció oberta a 225.000 alumnes... donant-los l'oportunitat d'estar en contacte amb el patrimoni cultural català...

Projecte

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, és un ens que té, entre els seus serveis principals, funcions de dinamització del patrimoni, mitjançant la cooperació entre agents públics i privats per millorar la seva promoció, conservació i la gestió i fomentar l’ús del patrimoni cultural i dels equipaments que gestiona, prestant especial atenció a l’educació i al turisme cultural.

Objectius

ArGO!nautes és un programa d’ajuts a les sortides escolars als espais patrimonials catalans que s’inicia amb una primera fase pilot, adreçada exclusivament als centres educatius públics situats en entorns socials i econòmics desafavorits perquè puguin accedir als museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya. La voluntat és que aviat el programa es pugui estendre a altres escoles, a altres equipaments patrimonials catalans i que es puguin cobrir també altres despeses, com ara la manutenció o les activitats. L’objectiu final és apropar el patrimoni cultural a tots els nens i nenes de Catalunya.

Resultats

Quid ha treballat com a intermediaris comercials entre l’agència Catalana del Patrimoni Cultural i les diferents empreses del món del transport -Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, TRAM i Moventis- per buscar aliances entre els dos sector per aconseguir la gratuïtat del transport. Fruit d’aquest treball, el passat 18 de gener 2017, es va signar públicament un conveni entre aquestes empreses i l’agència. El conveni preveu cobrir les despeses de transport a museus, monuments i jaciments de 422 centres educatius catalans situats en entorns socials i econòmics desafavorits. Una acció oberta a 225.000 alumnes que potencialment es poden beneficiar, donant-los l’oportunitat d’estar en contacte amb el patrimoni cultural català. Que, com ha dit el conseller Vila; “Al departament de cultura, és tan important garantir polítiques culturals potents, estimulants i interessants com garantir l’accés de tots els ciutadans a aquesta”.