QUID Blog

Actualitat i entrades al voltat de QUID
[CONNECTEM EMPRESA I CULTURA]

La cultura fa que les ciutats siguin atractives, creatives i sostenibles. La història ens mostra que la cultura és clau per al desenvolupament urbà, com posen de manifest els monuments,...

Quina és la raó per la qual grans empreses han fallat en comunicar o implementar les seves iniciatives de responsabilitat social? La resposta és que han separat les seves estratègies...