Carrer Sant Francesc, 16 08202 Sabadell | T. 677 72 05 22 E. info@quid.cat | + a i a

TECNOLOGIA I CULTURA AL SERVEI DE LA SOCIETAT

Adhoc Cultura i Espai Creactiu s’uneixen per desenvolupar projectes educatius i didàctics

Ambdues empreses, establertes al centre de Sabadell, han trobat un nexe d’unió en l’interès de contribuir en l’acció educadora de la ciutat, establint una col·laboració a través de les seves respectives especialitzacions i coneixements. Així doncs, Adhoc Cultura vol aportar la seva experiència des de la vessant de la gestió cultural, mentre que Espai Creactiu proposa els seus recursos tecnològics com a via per a donar a conèixer i tractar aquests continguts.

Tot plegat vol desembocar en la generació d’accions que treballin des de l’acció ciutadana, donant l’oportunitat a escolars i a grups en risc d’exclusió social a participar en la generació de propostes que millorin la convivència dels ciutadans de Sabadell, així com el funcionament de la ciutat des d’un punt de vista social.

Amb tot això, Adhoc Cultura i Espai Creactiu amplien la seva acció formativa habitual, generant-se així un nou tàndem que aposta per la recuperació dels valors socials mitjançant l’ús de la innovació que ens aporta el món tecnològic.

QUID[CONNECTEM EMPRESA I CULTURA]

QUID és diàleg és a dir una relació què l’emissor i el receptor intercanvien missatges alternativament.

freecates quid_CEC


Publicada