Carrer Sant Francesc, 16 08202 Sabadell | T. 677 72 05 22 E. info@quid.cat | + a i a

La cultura fa que les ciutats siguin atractives, creatives i sostenibles. La història ens mostra que la cultura és clau per al desenvolupament urbà, com posen de manifest els monuments, el patrimoni i les tradicions culturals. Sense la cultura no existirien les ciutats com a espais de vida dinàmics; serien tan sols construccions de formigó i acer, proclius a la fractura i la degradació social.

El reconeixent que la cultura és una eina clau per promoure el desenvolupament urbà sostenible a través de la salvaguarda del patrimoni cultural i la promoció de la diversitat de les expressions culturals. En aquest sentit podem afirmar doncs que la cultura marca la diferència, però ¿com pot incorporar la cultura per assegurar la eficàcia de les polítiques de planificació urbana sostenible? La UNESCO al seu informe Cultura i futur urbà ens dóna algunes pautes i eines per aconseguir-ho.

Una ciutat centrada en l’ésser humà ha de ser un espai centrat en la cultura. Hem de transformar aquesta realitat en polítiques més eficaces i en una gestió urbana sostenible. Les ciutats s’han convertit en laboratoris vius on es determina com afrontar, gestionar i experimentar alguns dels majors desafiaments a què ens enfrontem. Hem de reforçar els recursos culturals de les ciutats, així com el patrimoni, el qual proporciona un sentit i una identitat als seus habitants, i les oportunitats creatives capaços de fomentar la vitalitat, habitabilitat i prosperitat de les mateixes.

En constituir el fonament de la societat, la cultura ha d’estar al centre de les polítiques i estratègies sostenibles. No obstant això, malgrat la seva vital importància, preguntes clau com: “Quin ha estat l’impacte de la cultura en el desenvolupament urbà al voltant del món? “i “com pot ser decisiva la cultura per al nostre futur urbà? “, han quedat sovint sense respondre és hora de revertir-ho ja que ciutat i cultura són un binomi guanyador.

QUID[CONNECTEM EMPRESA I CULTURA]

QUID és diàleg és a dir una relació què l’emissor i el receptor intercanvien missatges alternativament.

freecates quid_CEC


Publicada