Carrer Sant Francesc, 16 08202 Sabadell | T. 677 72 05 22 E. info@quid.cat | + a i a

Quid és una iniciativa basada en la nostra experiència professional que pretén connectar empresa i cultura per a millorar la comunicació i la imatge de l’empresa. Un dels pilars d’aquesta iniciativa és la col•laboració i els acords amb altres empreses i entitats per tal d’apropar la cultura a l’àmbit empresarial. Seguint aquesta filosofia Quid ha arribat a un acord amb Comeet, que li permet ampliar els seus serveis i oferir Teambuilding Creatiu; eina útil per a empreses i col•lectius per afavorir la cohesió i els vincles entre membres d’un equip.

Gràcies a l’acord amb Comeet podrem desenvolupar accions i projectes on l’art, la creativitat i el joc siguin eines fonamentals per generar cohesió, comunicació, potenciar l’escolta, la participació́, la interacció́ i el benestar entre persones de diversos àmbits i realitats diverses.

Teambuilding creatiu: una inversió i grans beneficis pels equips de treball.

El Teambuilding creatiu ajuda a enfortir els vincles entre les persones d’un equip i afavoreix sentiments de pertinença al grup. Ajuda a identificar punts febles i punts forts dins un equip, i enfortir-los per reforçar el treball conjunt. Pretén ser una experiència vivencial, on a través de dinàmiques lúdiques i creatives els membres de l’equip es desinhibeixen i gaudeixen conjuntament, alhora que treballen conceptes importants relatius a la rutina, els vincles, les relacions, la productivitat, l’autoestima, i l’empoderament, entre molts d’altres. És una inversió a nivell humà i de salut laboral.

COMEET

Comeet és una plataforma de professionals especialitzada en la comunicació i la cohesió d’equips, centrada en l’àmbit social, educatiu i empresarial. Imparteixen Tallers, Networkings i formacions de Teambuilding Creatiu. Organitzen esdeveniments i intervencions creatives en l’àmbit públic i privat.La seva metodologia està centrada en el joc i l’art com a eines facilitadores de comunicació entre les persones.

QUID[CONNECTEM EMPRESA I CULTURA]

QUID és diàleg és a dir una relació què l’emissor i el receptor intercanvien missatges alternativament.

freecates quid_CEC


Publicada