Carrer Sant Francesc, 16 08202 Sabadell | T. 677 72 05 22 E. info@quid.cat | + a i a

Quina és la raó per la qual grans empreses han fallat en comunicar o implementar les seves iniciatives de responsabilitat social? La resposta és que han separat les seves estratègies en RSE de les seves estratègies globals. Si vols incorporar i assegurar-te el futur sostenible de la teva empresa, no t’enfoquis només en els discursos sinó en l’acció i la comunicació.

Creure que la responsabilitat social no té influència en la construcció i enfortiment d’una marca significa perdre valuoses oportunitats que, més tard, portaran conseqüències per a l’empresa. Si una companyia ja està invertint temps, diners i treball en desenvolupar iniciatives de RSE, per què no utilitzen aquests projectes per impulsar la marca i el balanç final dels negocis?

Hi ha diverses maneres de crear una relació entre la responsabilitat social i la construcció de marca. Tot i que hi ha riscos i beneficis en aquestes estratègies els desavantatges seran masses si les àrees de màrqueting i RSE no treballen en conjunt. Si la teva empresa adopta aquesta relació de manera integral, és més probable que s’aconsegueixin els resultats desitjats. Els discursos d’RSE els pot fer una gran o una petita empresa, però, únicament aquelles que actuen i comuniquen de manera global aconsegueixen el seu objectiu.

Guia per incorporar la RSC a la teva empresa

• Desenvolupar els Objectius i els principis i compromisos assumits voluntàriament.

• Crear una estratègia corporativa global relacionada amb la sostenibilitat, el medi ambient, les qüestions socials, diversitat, responsabilitat fiscal, respecte dels drets humans, prevenció de conductes il•legals, etc.

• Implementar els mecanismes de supervisió del risc no financer, l’ètica i la conducta empresarial.

• Establir el canals de comunicació, participació i diàleg amb els grups d’ interès.

• Confeccionar i descriure les Pràctiques de comunicació.

QUID[CONNECTEM EMPRESA I CULTURA]

QUID és diàleg és a dir una relació què l’emissor i el receptor intercanvien missatges alternativament.

freecates quid_CEC


Publicada