Carrer Sant Francesc, 16 08202 Sabadell | T. 677 72 05 22 E. info@quid.cat | + a i a

https://ca.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Catalunya#/media/File:Biblioteca_de_Catalunya_-_Sala_interior.JPG

Has pensat mai en reorganitzar part de l’equip? I tot un departament? Quines són les decisions estratègiques que guiraan la teva institució en els propers 3 anys? Quina és la participació que té l’equip en aquest procés de presa de decisions? Has reflexionat sobre la imatge que projecta la teva institució i vols conèixer-la? Imagines incorporar noves dinàmiques a la teva institució? Saps què vol el teu públic? I… el teu no-públic?

Com donar resposta aquestes necessitats?

Oferim obrir i desenvolupar aquest procés de reflexió, decisió, planificació i projecció al conjunt de la institució, creant sessions col·laboratives de treball en les quals les decisions preses tinguin un alt nivell de transferència a la institució. Amb la possibilitat d’obrir aquest procés i compartir-lo amb altres institucions i amb el teu públic, per endegar processos participatius que generin noves dinàmiques i noves maneres d’entendre les institucions culturals.

QUID engega una nova manera de construir les organitzacions culturals amb la incorporació de la metodologia “LEGO Serious Play”

Tallers personalitzats. Cada taller està dissenyat a mida, segons les necessitats de la teva institució, siguin individuals, d’equip o d’organització. Les sessions són exclusives i úniques i es desenvolupen a partir de la construcció amb 3D. Cada participant aporta la seva visió individual, a la vegada que construeix la visió de conjunt de la institució. Cada taller respon a un conjunt de preguntes que articulen la construcció, i que s’acaben responen amb el conseqüent pla d’accions.

Taller moderat per:

Núria Serrat, doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Col·laboradora de múltiples museus i institucions culturals, i acreditada com a facilitadora oficial de LEGO Serious Play.

Pep Marés, llicenciat en Història per la Universitat de Girona i Màster en gestió i comunicació cultural per la Universitat de Barcelona. Ha treballat en múltiples institucions culturals així com en empresa privada. És especialista en innovació cultural, en fundraising i connexions empresa i cultura.

QUID[CONNECTEM EMPRESA I CULTURA]

QUID és diàleg és a dir una relació què l’emissor i el receptor intercanvien missatges alternativament.

freecates quid_CEC


Publicada