Carrer Sant Francesc, 16 08202 Sabadell | T. 677 72 05 22 E. info@quid.cat | + a i a

ArGO!nautes és un programa d’ajuts a les sortides escolars als espais patrimonials catalans que s’inicia amb una primera fase pilot, adreçada exclusivament als centres educatius públics situats en entorns socials i econòmics desafavorits perquè puguin accedir als museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya. La voluntat és que aviat el programa es pugui estendre a altres escoles, a altres equipaments patrimonials catalans i que es puguin cobrir també altres despeses, com ara les dietes o les activitats. L’objectiu final és apropar el patrimoni cultural a tots els nens i nenes de Catalunya. El programa ArGO!nautes està impulsat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i compta amb l’ajut d’entitats i empreses que també creuen en aquesta iniciativa i aposten per l’educació de les noves generacions. La seva implicació i les seves aportacions són les que ajuden a fer-lo possible. Moltes gràcies a totes elles.


[dóna suport]


Dóna suport

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura busca el suport d’empreses i institucions amb l’objectiu d’ampliar els beneficis i els serveis als centres educatius públics situats en entorns socials i econòmics desafavorits, considerats de màxima complexitat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.-

El repte és que molts més centres i alumnes es beneficiïn del programa. Per això s’ha obert un programa de suport en el qual les empreses que hi participin es veuran beneficiades gràcies a les contraprestacions que s’han desenvolupat amb aquest objectiu.


[dóna suport]


QUID[CONNECTEM EMPRESA I CULTURA]

QUID és diàleg és a dir una relació què l’emissor i el receptor intercanvien missatges alternativament.

pepmares quid_CEC


Publicada