Carrer Sant Francesc, 16 08202 Sabadell | T. 677 72 05 22 E. info@quid.cat | + a i a

QUID


Objectius

 • Fer visible l’ànima de l’empresa
 • Millorar la percepció que té el mercat de l’empresa
 • Permetre que la cultura es converteixi en un reflex de la identitat corporativa de l’empresa
 • Marcar la diferència amb la competència
 • Augmentar les relacions comercials i institucionals
 • Optimitzar recursos de comunicació i màrqueting

Usos i beneficis

 • AUGMENTAR VALOR DE L’EMPRESA – incrementar potencialitats – donar visibilitat a angles morts –
 • Millorar la imatge de l’empresa amb el foment de polítiques de RSC en un sector castigat per la crisi i la falta de mitjans.
 • (Co) Creació d’espais únics i diferencials a les instal·lacions.
 • Generar noves vivències i experiències amb els clients i les instal·lacions.
 • Augmentar el número de clients als espais comercials.
 • Crear nous canals i continguts de comunicació i publicitat pels clients dels nostres productes.