Carrer Sant Francesc, 16 08202 Sabadell | T. 677 72 05 22 E. info@quid.cat | + a i a

QUID

[04] Metodologia
La Pàgina en blanc // La cultura com a eix vertebrador


Mancomunar és... un verb que ens recorda que les aliances si no hi són s'inventen, es transformen i s'imaginen.

Mancomunar és un verb actiu que indica la voluntat de compartir mitjans i objectius, recursos i accions, horitzons col·lectius i decisions individuals. És un verb que crea vincle a múltiples escales i accions comunes, un verb que ens recorda que les aliances si no hi són s’inventen, es transformen i s’imaginen.