Carrer Sant Francesc, 16 08202 Sabadell | T. 677 72 05 22 E. info@quid.cat | + a i a

QUID

[04] Metodologia >
La Pàgina en blanc // La cultura com a eix vertebrador


Sense necessitat de contractar personal, els diferents programes de Quid són adaptats i implementats segons les característiques i les necessitats de l’empresa. El programa Quid s’ocupa de tot per mitjà d’un procés de validació i participació de l’equip directiu: