Carrer Sant Francesc, 16 08202 Sabadell | T. 677 72 05 22 E. info@quid.cat | + a i a

QUID

[03] Serveis >
Programes QUID // Productes


Programes de comunicació, de presència, de diàleg, de creació i de patrocini.

Programa de comunicació

El programa disposa de diferents elements i accions per facilitar la comunicació empresarial al seu mercat potencial, així com per facilitar el posicionament de l’empresa com a empresa social i culturalment involucrada i responsable amb l’entorn de mercat on opera.

Programa de presència

El programa permet la utilització i la presència en espais culturals i patrimonials de forma exclusiva, així com la creació, la configuració i la proposta d’usos a partir de la integració de la imatge empresarial en espais i/o activitats acordats.

Programa Diàleg

Aquest programa estableix aliances estratègiques i acords amb mitjans i institucions per arribar als públics objectius a més ofereix la possibilitat de realització de diferents activitats en què a part de relacionar-se amb altres agents econòmics amb qui d’una altra manera seria impossible la interacció, són activitats de certa exclusivitat per l’empresa que participa al programa.

Programa Creació

El programa desenvolupa un conjunt d’accions orientades a fomentar la creativitat i la innovació per a l’empresa entesa com la creació de campanyes per a l’empresa amb la vinculació d’elements patrimonials. Creació de formació empresarial a través de l’espai ÁGORA I+D Cultura & Empresa.

Programa de patrocini

El programa permet l’aliança de socis estratègics a partir de la col·laboració amb les entitats culturals i centres patrimonials amb més prestigi aconseguint així els partners adients pel desenvolupament de les campanyes de retorn social.